Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Maandag, 31 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 29 Apr 2021 05:00:00
Donderdag, 29 Apr 2021 05:00:00

Versoepeling bij toepassing van standaardvoorwaarde 16 fiscale eenheid

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
De 16e standaardvoorwaarde, die wordt gesteld aan toepassing van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is een sanctiebepaling op transacties binnen de fiscale eenheid vooruitlopend op verbreking van die eenheid. De bepaling heeft tot gevolg dat schuiven met stille reserves binnen de fiscale eenheid leidt tot herwaardering van het vermogen en dus winstneming van de dochtermaatschappij. Reeds geruime tijd is een wetsontwerp ter herziening van het regime fiscale eenheid in behandeling.De staatssecretaris van Financiën heeft vooruitlopend op inwerkingtreding daarvan besloten, dat toepassing van de 16e standaardvoorwaarde wordt beperkt tot herwaardering van vermogensbestanddelen die bij de besmette transactie zijn verschoven. De goedkeuring geldt voor herwaardering inde periode gelegen tussen 30 december 2001 en de datum van inwerkingtreding van het gewijzigde regime. Indien een beroep wordt gedaan op het overgangsregime (oude voorwaarden blijven van toepassing) geldt de versoepeling niet. Voor toepassing van de versoepeling moet door alle betrokken vennootschappen gezamenlijk een verzoek aan de inspecteur van belastingen worden gedaan.
© Copyright 2021 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]