Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Maandag, 31 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 29 Apr 2021 05:00:00
Donderdag, 29 Apr 2021 05:00:00

Bezwaar en beroep tegen belastingaanslagen

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Geschillen betreffende overheidsbesluiten vallen onder de regels voor administratieve rechtspraak. Een belastingaanslag is een overheidsbesluit. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt bij de belastinginspecteur. Die beslist op het bezwaar bij uitspraak. Tegen die uitspraak kan in beroep worden gegaan bij de belastingrechter, die is ondergebracht bij de gerechtshoven. Tegen een besluit van de gemeente kan, na bezwaar, in beroep worden gegaan bij de rechtbank. De volgende casus laat zien, dat ook de rechter niet altijd duidelijk is, bij welke instantie in beroep moet worden gegaan.In 1994 komt een einde aan de dienstbetrekking van een werknemer bij de gemeente. De gemeente verzuimt bij het beëindigen van de dienstbetrekking niet genoten vakantiedagen, recht op vakantiegeld en dergelijke uit te betalen. Na een procedure bij de rechtbank besluit de gemeente in 1996 alsnog tot uitbetaling. De gemeente past bij uitbetaling een bijzonder tarief voor de loonbelasting toe van 50%. Bij uitbetaling in 1994 zou dit 38% zijn geweest. Tegen de berekening van de bedragen, waaronder de inhouding, had de werknemer bezwaren. Hij spande een procedure aan bij de rechtbank, die zijn bezwaar ongegrond verklaarde. In hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank werd de uitspraak van de rechtbank vernietigd en werd hij niet ontvankelijk verklaard. De Centrale Raad van Beroep merkt op, dat de werknemer met zijn bezwaren tegen de inhouding van loonbelasting bezwaar bij de belastingdienst had moeten maken en vervolgens bij de belastingkamer van het Gerechtshof in beroep te gaan. Ten overvloede merkt de Centrale Raad van Beroep nog op, dat een eventueel teveel aan ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de aanslag inkomstenbelasting, zodat langs die weg inhoudelijk aan het bezwaar tegemoet kan worden gekomen.
© Copyright 2021 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]