Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 09 Jul 2020 05:00:00
Donderdag, 09 Jul 2020 05:00:00
Donderdag, 09 Jul 2020 05:00:00
Donderdag, 09 Jul 2020 05:00:00
Dinsdag, 07 Jul 2020 05:00:00
Donderdag, 02 Jul 2020 05:00:00
Donderdag, 02 Jul 2020 05:00:00
Woensdag, 01 Jul 2020 05:00:00
Donderdag, 25 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 25 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 25 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 25 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 25 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 25 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 18 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 18 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 18 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 18 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 18 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 18 Jun 2020 05:00:00
Woensdag, 17 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 11 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 11 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 11 Jun 2020 05:00:00
Donderdag, 04 Jun 2020 05:00:00

Verlenging tegemoetkoming film tot en met 15-07-2002

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Bij de invoering van de wet inkomstenbelasting 2001 is de onder de wet inkomstenbelasting 1964 bestaande faciliteit voor film-CV’s tijdelijk voortgezet in afwachting van een regeling voor filminvesteringsaftrek en de goedkeuring daarvan door de Europese commissie. Omdat de procedure bij de commissie meer tijd in beslag neemt dan verwacht, is de tijdelijke regeling al een aantal maal verlengd. Thans is de regeling verlengd tot 15 juli 2002. De regeling houdt het volgende in:Deelnemers in een film-CV hebben recht op vrijstelling van een deel van de winst, die zij bij het einde van de CV (als de film is voltooid) maken, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:- de CV is aangegaan na 31 december 2000;- er is een schriftelijke CV-overeenkomst;- de voorziene looptijd van de CV is maximaal drie jaar;- de film moet vervaardigd zijn voor 1 januari 2004;- de kosten voor de film moeten voor meer dan 30% in 2002 gemaakt worden.De vrijstelling bedraagt maximaal € 9.075 (ƒ 20.000). De vrijstelling wordt verminderd met eerder genoten vrijstellingen voor beëindiging van deelname in een CV.De voorgestelde regeling van filminvesteringsaftrek ziet er als volgt uit:Wanneer binnen een film-CV in een jaar meer kosten voor het maken van een film worden gemaakt dan € 1.900, bedraagt de filminvesteringsaftrek 47% van de investering. De aftrek geldt slecht tot een maximum bedrag aan investeringen van € 25.000 per jaar resp. het bedrag, dat maximaal als aftrekbaar verlies kan worden aangemerkt volgens de wet. Er geldt een bijzondere regeling voor desinvesteringsbijtelling. Deze is afhankelijk van de opbrengst van de film in verhouding tot de gedane investering. De bijtelling loopt van nihil bij een opbrengst, die lager is dan 60% van de investeringen, tot 47% bij een opbrengst die 130% of meer bedraagt van de investeringen. Desgewenst kan gekozen worden voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in plaats van filminvesteringsaftrek.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]