Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 10 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Donderdag, 03 Jun 2021 05:00:00
Maandag, 31 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 27 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Donderdag, 20 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Woensdag, 12 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 06 May 2021 05:00:00
Donderdag, 29 Apr 2021 05:00:00
Donderdag, 29 Apr 2021 05:00:00

Vaststelling aanmerkelijk belang-winst

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap wanneer hij meer dan 5% van de aandelen van die vennootschap bezit. Gevolg is, dat de winst bij verkoop van (een deel van) die aandelen is belast met inkomstenbelasting tegen een tarief van 25% (in het verleden 20%). De winst wordt gesteld op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, verminderd met de kosten van verkoop. Vaststelling van zowel verkoop- als aankoopprijs leidt nogal eens tot discussie. In deze casus waren beide prijzen in geschil. Bij verkoop van de aandelen had de koper de keuze tussen een vaste prijs, die ineens moest worden betaald, en een variabele prijs, bestaande uit een (lager) vast gedeelte, aangevuld met een correctie bij latere verkoop binnen twintig jaar. De verkoper koos voor de tweede optie. Voor de belastingheffing vond de verkoper dat de opbrengst gelijk was aan het ontvangen vaste bedrag. Hij stelde zich op het standpunt, dat een eventuele nabetaling te zijner tijd zou worden belast. De inspecteur was van mening, dat er in de waardering geen verschil kon zijn tussen beide opties. Hij ging daarom uit van het hoge vaste bedrag. Het Hof was het met de inspecteur eens. Over de verkrijging van de aandelen door de verkoper was destijds door de ouders van de verkoper met de belastingdienst gesproken in het kader van een herstructurering. De bedoeling daarvan was dat de toekomstige waardeontwikkeling van het bedrijf aan de kinderen zou toekomen. De inspecteur vond, dat de kinderen aan de afspraak van de ouders met de belastingdienst waren gebonden en stelde daarom de aankoopprijs op de nominale waarde. De verkoper ging uit van een veel hogere waarde. Het Hof was van oordeel, dat destijds de bedoeling was, dat de waarde die het bedrijf had bij de ouders zou blijven. De nieuwe aandelen hadden daarom bij de verkrijging geen waarde boven de nominale waarde. De inspecteur kreeg gelijk van het Hof.
© Copyright 2021 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]