Vul hieronder uw email adres in:
"De accountant is de specialist op het financieel-administratieve gebied en op het controlegebied. Verder is een accountant degene die u wegwijs kunt maken in alle ins-en-outs van de belastingwetgeving."

Kwaliteit

Wat doet een accountant?

De accountant is de specialist op het financieel-administratieve gebied en op het controlegebied. Verder is een accountant degene die uw fiscale aangiften kan verzorgen. Dit maakt hem tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De AA-Accountant wordt wel genoemd de dokter van het midden- en kleinbedrijf. Indien nodig verwijst hij door naar de specialist. 


Werkzaamheden van een accountant

De accountant verzamelt en beoordeelt financiële informatie. Als de jaarrekening van een bedrijf een juist en volledig beeld geeft van de financiële stand van zaken, geeft de accountant een verklaring af. Dit kan zijn een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of controleverklaring. Ons kantoor verzorgt alleen samenstellingsverklaringen.


Bedrijven en instellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen door informatie te geven over de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Die verklaring van de accountant is belangrijk voor bijvoorbeeld banken, aandeelhouders en overheid. De banken gebruiken dit om de kredietwaardigheid van een bedrijf te beoordelen. Voor aandeelhouders wordt duidelijk hoe er met hun geld gewerkt is. De overheid heeft soms een accountantsverklaring nodig om te toetsen of de organisatie recht heeft op subsidie.


Voor de leiding van het bedrijf is het belangrijk dat de cijfers overzichtelijk zijn. Met behulp van deze gegevens (door een onafhankelijke persoon weergegeven), kan het management van een bedrijf of instelling beoordelen of een investering verantwoord is. Het is een noodzakelijk hulpmiddel voor de beleidsbepaling van het bedrijf. Hier zien we een andere taak voor de accountant: hij steunt de ondernemer bij het bepalen van zijn beleid. Hij geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid weer.


Een accountant wordt geraadpleegd bij financieel-administratieve adviesopdrachten, de overname en opvolging of de start en beëindiging van een bedrijf. Er worden fiscale, economische, sociale en juridische adviezen gegeven. Ook de organisatie van het kantoor kan nader onderzocht worden (denk aan leidinggeven en delegeren, aan automatisering of het contact met cliënten).


Na de opleiding tot accountant is men niet klaar. Een accountant is verplicht elk jaar cursussen te volgen om zijn kennis up-to-date te houden. Wij zijn verplicht aangesloten bij de NBA, de Nederlandse beroepsgroep van Accountants en bij Auxilium Adviesgroep BV. De NBA is de beroepsorganisatie van accountants. Zij stelt eisen aan de bijscholing en houdt door middel van periodieke toetsingen toezicht op de accountants-kantoren. Auxilium Adviesgroep BV is een brancheorganisatie van accountants. Zij verzorgt de door de NBA erkende opleidingen en ondersteunt de accountant met haar specialisten. In verband met gemoedsbezwaren tegen verzekeren is ons kantoor vrijgesteld van de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants.
© Copyright 2024 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]