Vul hieronder uw email adres in:
"Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase gemaakt dienen te worden en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen."

Onze diensten

Begeleiding ondernemer


Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.


Voorbeelden hiervan zijn:


 • begeleiding indien u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm)
 • begeleiding indien u personeel in dienst wilt nemen
 • begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft


Accountancy


Voor de volgende dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht:


 • samenstellen van jaarrekeningen
 • exploitatieoverzichten per maand of kwartaal
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling


Administratieve dienstverlening


Wij kunnen voor u diverse administratieve taken verzorgen of uw administratie (opnieuw) opzetten.


 • inrichten van administraties
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
 • verzorgen van financiële administraties
 • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting
 • administratieve ondersteuning


Fiscale dienstverlening


Met allerlei belastingregels zijn wij bekend zodat wij proberen de belastingdruk voor u zo optimaal mogelijk te maken.


 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting
 • (her)structurering van ondernemingen
 • loonbelasting en sociale verzekeringen
 • successie- en schenkingsrecht


Salarisverwerking


Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto/nettoloon. Een gedegen kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek is meer dan gewenst. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij tijdigheid, kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.


Op onderstaande gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:


 • salarisadministratie
 • aangifte loonheffingen
 • sociale verzekeringen
 • arbeidsrecht


Klachtenregeling


Inleiding

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en er kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.


Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.


Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer J. Hak AA


Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het contactformulier dat u hier kunt vinden; u kunt het ingevulde contactformulier daarna naar ons verzenden.


Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.© Copyright 2024 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]